Our Skyy อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น | อิน-ซัน

150

อินมุ่งหน้าสู่ปราจีนบุรีมาตามง้อซัน แต่กลับพบซันอยู่กับพี่เต้ย รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย จากทริปสารภาพความในใจจึงกลายเป็นทริป “ฉันหวงฉันมาทวงของฉันคืน” ไปในทันที อินตัดสินใจขอติดตามซันไปทุกที่ ที่ซันกับพี่เต้ยไปด้วย เรื่องราวของเราสองสามคน กับความพยายามกันท่าซันกับพี่เต้ย และการทวงคืนตำแหน่งที่หนึ่งในใจซันของอิน รวมถึงการค้นหาคำตอบให้กับใจตัวเองของซัน จึงเริ่มต้นขึ้น เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน Our Skyy อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น ตอน อินซัน

[1/4]

[2/4]

[3/4]

[4/4]